– Nábytková banka Středočeského kraje, z.s. – 

O NBSK

Nábytková banka Středočeského kraje, z.s. (NBSK) vznikla na podporu životního prostředí, abychom společně předcházeli vzniku odpadu a podporovali cirkulaci věci, které jsou stále využitelné, v dobrém stavu  a nekončily zbytečně jako odpad. 

Naším posláním je dávat získaným věcem nový život a nacházet pro ně vhodné a smysluplné upotřebení. Cílem je působit na území Středočeského kraje a koordinovat a zjišťovat distribuci nábytku od dárců k příjemcům.

Přijímáme a vydáváme funkční a zachovalý nábytek, elektrospotřebiče a další vybavení do domácnosti po předchozí domluvě s pracovníkem NBSK. Vyhrazujeme si právo dar nepřijmout z důvodu nepravdivě uvedených informací o darované věci nebo v případě naplnění kapacity skladu nábytkové banky.

Naše služby jsou určeny pro jednotlivce i firmy, města a obce v rámci Středočeského kraje. Nabízíme spolupráci sběrným dvorům a re-use centrům, které můžeme podpořit efektivní cirkulací věcí. Jsme otevřeni smysluplným projektům v zájmu cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje.

Navazujeme spolupráci s odběratelskými organizacemi. Získané věci lze od nás odebírat prostřednictvím odběratelských organizací, se kterými máme uzavřenou smlouvu o spolupráci, na podporu nízkopříjmových domácností a neziskového sektoru.

Kontaktovat nás můžete přes e-mail info@nbsk.cz nebo na telefonním čísle +420 604 218 907.  

„SPOLU ZNOVU DÁVÁME VĚCEM ŠANCI.“ 

PODPOŘIT PROVOZ NBSK MŮŽETE SPONZORSKÝM DAREM NA BANKOVNÍ ÚČET VEDENÝ U KOMERČNÍ BANKY, A.S.

131-1013950237/0100

Tel.: +420 604 218 907

E-mail: info@nbsk.cz

Adresa

Sídlo: 

Čechova 1247,  256 01 Benešov 

Najdete nás: 

Pražská 126,  256 01 Benešov

Provozní doba

Příjem a výdej nábytku je třeba předem domluvit na tel. čísle +420 604 218 907 nebo e-mailu info@nbsk.cz

ÚTERÝ – ČTVRTEK

Copyright © 2023 Nábytková banka Středočeského kraje, z.s.